Нормативні акти

Назва сайту(сторінки) та посиланняНазва сайту(сторінки) та посилання Назва сайту (сторінки) та посиланняНазва сайту(сторінки) та посилання
Професійна освіта Фахова передвища освітаПовна загальна середня освітаПоложення про атестацію педагогічних працівників
Онлайн-ресурси для учнів ПТОЗатверджені стандарти фахового молодшого бакалавраНавчальні програми для 10-11 кл Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Стандарти професійно-технічної освітиАкредитація освітньої програмиВсеукраїнська школа онлайнЛіцензійні умови впровадження освітньої діяльності
Інклюзивне навчанняТипове положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освітиЕлектронні версії підручників
Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освітиПротидія булінгу
Положення про дистанційне навчання

Мова освітнього процесу – українська

Нормативні документи навчального закладу

Положення про академічну доброчесність Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Положення про академічну мобільністьПоложення про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Положення про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освітиПоложення про куратора навчальної групи
Положення про проведення практики Положення про учнівське(студентське) самоврядування
Положення про порядок розроблення освітніх програмПоложення про організацію освітнього процесу
Положення про організацію освітнього процесу у дНЗ “ВПУ-34 м. Стрий”(оновлене)
Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуаційПравила прийому учнів(студентів) на 2021н.р
Статут Державного навчального закладу “Вище професійне училище № 34 м. Стрий”Стратегія розвитку Державного навчального закладу “Вище професійне училище № 34 м. Стрий”(фахова передвища освіта)
Програма для вступу на фахового молодшого бакалавра з української мовиПрограма фахового випробування для вступу на спеціальність “Харчові технології”
Програма фахового випробування для вступу на спеціальність “Технології легкої промисловості”Програма фахового випробування для вступу на спеціальність “Галузеве машинобудування”
Програма фахового випробування для вступу на спеціальність “Будівництво та цивільна інженерія”Положення про мотиваційний лист абітурієнта
Правила прийому до ДНЗ “ВПУ-34 м. Стрий” для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на 2022рПоложення про міжнародну діяльність у Державному навчальному закладі “Вище професійне училище № 34 м. Стрий”
Положення про наглядову раду ДНЗ “ВПУ-34 м. Стрий”Положення про порядок та умови обрання студентами переліку навчальних дисциплін із числа вибіркових у Державному навчальному закладі “Вище професійне училище № 34 м. Стрий”
Правила прийому до Державного навчального закладу “Вище професійне училище № 34 м. Стрий” на 2023рРічний план роботи педагогічного колективу на 2021-2022 н.р.
Положення про гаранта освітньо-професійної програмиПоложення про стейкхолдерів освітньо-професійних програм
Річний план роботи педагогічного колективу на 2022-2023 н.р.Порядок прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня фахового молодшого бакалавра на 2023р
Критерії оцінювання освітніх і управлінських процесів та внутрішньої системи забезпечення якості освіти ДНЗ “ВПУ-34 м. Стрий”Річний план роботи педагогічного колективу на 2023-2024 н.р.
Стратегія розвитку ДНЗ “ВПУ-34 м. Стрий” на 2022-2027 н.р.Правила прийому до ДНЗ “ВПУ-34 м. Стрий” на 2024 р
Положення про відділення (структурний підрозділ) з підготовки фахових молодших бакалаврів у ДНЗ “ПУ-34 м. СтрийІнформація про відсутність над здобувачем ліцензії(ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб
Положення про Центр кар’єри ДНЗ “ДНЗ “ВПУ-34 м. Стрий”Положення про раду профілактики правопорушень
Методичні рекомендації щодо розробки. проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт студентів ІІІ ступеню навчання (фаховий молодший бакалавр)Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни у ДНЗ “ВПУ-34 м. Стрий”
Положення про циклову комісію ДНЗ “ВПУ-34 м. Стрий”Положення про курсовий проєкт ДНЗ “ВПУ-34 м. Стрий”
Положення щодо протидії булінгу(цькуванню)Положення про силабус навчальної дисципліни
Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів освітиПоложення про розроблення навчального плану підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр
Положення про організацію інклюзивного навчання в Державному навчальному закладі “Вище професійне училище № 34 м. Стрий”Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії ДНЗ “ВПУ-34 м. Стрий”
Порядок прийому до ДНЗ “ВПУ-34 м. Стрий” для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на 2024р Положення про мотиваційний лист абітурієнта ДНЗ “ВПУ-34 м. Стрий”(2024р)
Свідоцтво про атестацію Ліцензії
Сертифікат про акредитацію спеціальності 182 Технології легкої промисловостіСертифікат про акредитацію спеціальності 133 Галузеве машинобудування
Сертифікат про акредитацію спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженеріяСертифікат про акредитацію спеціальності 181 Харчові технології
Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра “Будівництво та цивільна інженерія”Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра “Харчові технології”
Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра “Технології легкої промисловості”Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра “Галузеве машинобудування”
Наказ МОН України від 22.03.2018 № 286-л “Про переоформлення ліцензії”Витяг з державного реєстру речових прав
Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освітиДодаток до наказу Державної служби якості освіти України від 23.03.2023р № 01-10/57
Висновки доступності будівель та приміщень, в яких суб’єкт господарювання проводитиме свою діяльність для осіб з інвалідністю та інших мобільних груп населення Сертифікати про акредитацію кваліфікаційного центру
Договір оренди нерухомого або іншого окремого індивідуального визначеного майна, що належить до комунальної власності територіальної громади