Права та обов’язки учня

За невиконання обов’язків і систематичне порушення Статуту. єдиних педагогічних вимог до ДНЗ “ВПУ-34 м. Стрий”, правил внутрішнього розпорядку училища, незадовільну успішність до учнів застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з навчального закладу. Заходи впливу на учня училища застосовуються на підставі подання класного керівника, викладача, майстра виробничого навчання або інших педагогічних працівників та оформлюються наказом директора Державного навчального закладу “Вище професійне училище № 34 м. Стрий”

Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з навчального закладу визначається Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

Права та обов’язки учнів Державного навчального закладу “Вище професійне училище № 34 м. Стрий” визначаються законодавством України та Статутом училища.

Учні мають право на:

 • належні умови навчання за обраною професією;
 • матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • безоплатне користування навчально-виробничою, кльтурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами;
 • матеріальну допомогу;
 • оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством України;
 • безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
 • щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
 • безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;
 • додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
 • продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного ступеня. здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної з ДНЗ “ВПУ-34 м. Стрий” угоди, в тому числі і на контрактній основі;
 • направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;
 • участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, майстер-класах;
 • особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, одержання стипендії. організації дозвілля, побуту тощо;
 • участь в об’єднаннях громадян;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність;
 • пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Учні ДНЗ “ВПУ-34 м. Стрий” зобов’язані:

 • дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;
 • виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;
 • систематично і досконало оволодівати знаннями, практичними навиками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;
 • відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;
 • дотримуватись вимог Статуту, єдиних педагогічних вимог до учнів училища, правил внутрішнього розпорядку;
 • виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;
 • дотримуватись правил охорони праці під час практичного навчання і виробничої практики;
 • дбайливо ставитись до обладнання, засобів навчання, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі

«Проект Кіберполіції «StopRussia|MRIYA!», зразок розміщення можна переглянути за покликанням: https://prpravda.in.ua/107/4458-4458.html;
«Платіжна безпека: основні поради від Кіберполіції в рамках компанії», зразок розміщення можна переглянути за покликанням: https://prpravda.in.ua/107/4457-4457.html.

«БРАМА- ОНЛАЙН ВАРТА УКРАЇНИ!»